Výsledky vyhľadávania

webový dizajn

responzívny dizajn

webová stránka

prehľadnosť

farby

Webový dizajn: Kľúčové prvky pre moderné a atraktívne webové stránky [časť 1]

05. 06. 2023 | 09:06

Webový dizajn je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje užívateľskú skúsenosť a dojem, ktorý zanecháva webová stránka. V súčasnej digitálnej dobe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým zabezpečiť moderný a atraktívny webový dizajn, aby sa stránka mohla efektívne vyčleniť medzi konkurenciou.

web

dizajn

vizuál

www

UX/UI

Webový dizajn: Kľúčové prvky pre moderné a atraktívne webové stránky [časť 2]

22. 06. 2023 | 12:06

Webový dizajn je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje užívateľskú skúsenosť a dojem, ktorý zanecháva webová stránka. V súčasnej digitálnej dobe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým zabezpečiť moderný a atraktívny webový dizajn, aby sa stránka mohla efektívne vyčleniť medzi konkurenciou.

responzívny

web design

www

moderný web

Responzívny webový dizajn: Klúčový prvok moderných webových stránok

28. 06. 2023 | 07:06

S rastúcim počtom ľudí, ktorí pristupujú k internetu prostredníctvom rôznych zariadení, ako sú smartfóny, tablety a notebooky, je dôležité, aby webové stránky boli prispôsobené pre rôzne obrazovky a zariadenia. Responzívny webový dizajn sa stáva kľúčovým prvkom moderných webových stránok, umožňujúcim ich optimalizáciu pre každého návštevníka, bez ohľadu na používané zariadenie.