Najvýznamnejšia košická svadba

21. 02. 2022 | 09:02

Tá najvýznamnejšia a zrejme aj najznámejšia košická svadba sa začala 2. marca 1626.

Sedmohradské knieža Gabriel Betlen si bral Katarínu Brandenburskú z rodu Hohenzollernovcov, ktora bola sestrou panovníka Brandenburska - Georga Wilhelma a švagrinou významného švédskeho kráľa Gustáva II. Adolfa. Svadba sa konala na pozadí tridsaťročnej vojny. Mala tesnejšie spojiť Gabriela Betlena, ktorý viedol protihabsburské povstanie v Uhorsku, s protestantskou koalíciou, najmä s jeho švagrom Gustávom II. Adolfom, švédskym kráľom, ktorý dúfal, že mu Betlen pomôže získať poľskú korunu.

Svadba sa konala v Levočskom dome a trvala týždeň. Svadby sa zúčastnili aj viacerí európski panovníci. V sprievode Kataríny bolo 255 osôb, 340 koňov a 39 kočov. V Košiciach ich privítalo 6 000 Bethlenových jazdcov, 1 500 uhorských pandúrov a 500 nemeckých mušketierov.

Toto manželstvo ale netravalo dlho a zrejme ani nebolo šťastné. Gabriel Betlen mal množstvo mileniek a aj Katarína mala niekoľko milencov, predovšetkým Štefana Csákyho. Gabriel Betlen zomrel už tri roky po svadbe a manželstvo ostalo bezdetné.

Levočský dom je dnes najzachovalejšou mestskou stavbou v Košiciach postavenou v gotickom slohu. Pochádza z druhej polovice 15. storočia. Pri návšteve Košíc ho určite nevynechajte.

Ak sa budete chcieť zdržať dlhšie, môžete prípadne využiť ubytovanie v blízkosti Košíc.

Autor: Admin Administrátor