Aj bižutériu je treba čistiť, viete ako?

09. 06. 2023 | 06:06

Starostlivosť o bižutériu je trochu odlišná od starostlivosti o šperky z drahých kovov, čo je dané predovšetkým jej nižšou odolnosťou, ale tiež inými chemickými procesmi, ktoré spôsobujú, že sa znáša nečistotami. Zatiaľ čo drahé kovy majú tendenciu reagovať na okolité prostredie, vlhkosť a pod., bižutéria skôr podlieha klasickému špineniu, usadzovaniu nečistôt a samozrejme vystaveniu potu a vode, ktoré spôsobujú u väčšiny materiálov rozvoj hrdzavenia. Ak sa chcete o svoju bižutériu správne starať, je nutné dodržiavať niekoľko špecifických zásad.

Čo je všetko považované za bižutériu

Termínom bižutéria sú označované prakticky všetky ozdobné prvky, ktoré nie je možné zaradiť do skupiny šperkov a ktoré plnia rovnakú funkciu. Ide tak o ozdobné prstene, náhrdelníky, brošne apod. Vyrobené z celej škály materiálov od menej cenených povlakovaných kovov a skla až po koženku, drevené korálky, textil či dokonca papier a samozrejme plasty. V úzkom slova zmysle je však bižutéria považovaná v podstate za imitáciu klasických šperkov využívajúcu teda najmä kovy doplnené najčastejšie sklom nahradzujúcim drahokamy alebo perly.

Na čo si dať pozor pri čistení bižutérie

Aj keď bižutéria veľmi dobre napodobňuje klasické šperky, veľkou nevýhodou jej čistenia je materiálová variabilite až na úrovni typu kovu a povlaku a úpravy skla. Práve preto je nutné k bižutérii pristupovať so zvláštnou opatrnosťou, aby nedošlo pri čistení k jej poškodeniu. Kovy používané pre výrobu bižutérie sú menej odolné ako drahé kovy a môžu oveľa rýchlejšie hrdzavieť či strácať svoje pôvodné vlastnosti, čistenie bižutérie tak vždy realizujte prostredníctvom špeciálnych postupov alebo na základe konzultácie s predajcom. Existuje niekoľko zásad, ktoré vám pomôžu bižutériu udržiavať a zaistiť taj veľmi dlhú životnosť. Tieto zahŕňajú:

  • ochranu pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením (platí najmä pre skladovanie)
  • pravidelné otieranie drobných nečistôt a potu
  • odloženie vždy na konci dňa (na miesto, kam sa na ňu nedostane prach)
  • raz za čas kompletné náročnejšie vyčistenie

Posledná zásada je realizovaná s cieľom odstrániť usadené nečistoty, skontrolovať, či sa na nej nevyskytuje začernenie alebo náznaky hrdze a obnovenie lesku. K čisteniu je vhodné si vytvoriť roztok bežného kuchynského odmasťovacieho prípravku na riad a bižutériu čistiť jemnou handričkou, je však nutné vždy postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k jej poškrabaniu či odlupovaniu sklenených súčastí. Ďalší spôsob zahŕňa máčanie v roztoku soli a sódy.

Autor: Admin Administrátor